Ningbo Haihong Xintang Mechanical Co., Ltd-ն հիմնադրվել է 1994 թվականին և բարգավաճել է իր սեփականատերերի թիմի ղեկավարությամբ:

Գործընթացի հոսք