Ningbo Haihong Xintang Mechanical Co., Ltd rakaumbwa muna 1994 uye zvaakabudiririsa achitungamirirwa ayo uridzi chikwata.

Process Kuyerera