شرکت Ningbo Haihong Xintang مکانیک شرکت، با مسئولیت محدود در سال 1994 تاسیس شد و تحت هدایت تیم مالکیت آن شکوفا شده است.

جریان فرآیند