Ningbo Haihong Xintang Mechanical Co.,Ltd ಅನ್ನು 1994 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅದರ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ತಂಡದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಏಳಿಗೆಯಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಹರಿವು