Công ty TNHH Cơ khí Ninh Ba Haihong Xintang được thành lập năm 1994 và đã phát triển thịnh vượng dưới sự hướng dẫn của đội ngũ sở hữu.

Quy trình công nghệ