Ningbo Haihong Xintang Cơ Co., Ltd được thành lập vào năm 1994 và đã phát triển thịnh vượng dưới sự hướng dẫn của đội ngũ sở hữu của nó.

Quy trình công nghệ