Ningbo Haihong Xintang Механични Co., Ltd е основана през 1994 г. и просперира под ръководството на своя екип собственост.

Ход на процеса