Որակի հսկողություն

Որակի հսկողություն

Ժողովուրդ, կոլեկտիվ, ջնջել

Ժողովուրդ

Գործերը ճիշտ արեք ճիշտ մարդկանց հետ:

մեքենա

Մեքենա

Ապահովել սարքավորումների գործընթացային կարողությունը:

նյութական

Նյութ

Հումքի խիստ վերահսկողություն

մեթոդ-հանրային1

Մեթոդ

Կատարեք գործերը ճիշտ աշխատանքի ճիշտ մեթոդով:

փորձարկում

Փորձարկում

Յուրաքանչյուր ապրանք փորձարկվում է բարձր որակի ստանդարտներով՝ բերքատվություն ապահովելու համար

Բնապահպանական կառավարում

Շրջակա միջավայր

Վերահսկել շրջակա միջավայրի գործոնները, որոնք ազդում են որակի բնութագրերի և աշխատողների անվտանգության և առողջության վրա: