Control de qualitat

Control de qualitat

Gent, col·lectiu, esborra

Gent

Fes les coses bé amb la gent adequada.

màquina

màquina

Assegurar la capacitat de procés dels equips.

material

Material

Control estricte de les matèries primeres

mètode-públic1

Mètode

Feu les coses bé amb el mètode d'operació adequat.

prova

Prova

Cada producte es prova amb alts estàndards de qualitat per garantir el rendiment

Gestió mediambiental

Medi ambient

Controlar els factors ambientals que afecten les característiques de qualitat i la seguretat i salut dels treballadors.