Kvalitetskontroll

Kvalitetskontroll

Människor, kollektivt, radera

människor

Gör sakerna rätt med rätt personer.

maskin

Maskin

Säkerställ utrustningens processkapacitet.

material

Material

Strikt kontroll av råvaror

metod-offentlig1

Metod

Gör sakerna rätt med rätt arbetssätt.

testa

Testa

Varje produkt testas enligt höga kvalitetsstandarder för att säkerställa avkastning

Miljöhantering

Miljö

Kontrollera de miljöfaktorer som påverkar kvalitetsegenskaper och anställdas säkerhet och hälsa.