Kontrola kvality

Kontrola kvality

Ľudia, kolektív, vymažte

Ľudia

Robte veci správne so správnymi ľuďmi.

stroj

Stroj

Zabezpečte procesnú spôsobilosť zariadenia.

materiál

Materiál

Prísna kontrola surovín

metóda-verejnosť1

Metóda

Robte veci správne so správnou metódou prevádzky.

test

Test

Každý produkt je testovaný podľa vysokých štandardov kvality, aby sa zabezpečila výťažnosť

Environmentálny manažment

Životné prostredie

Kontrolovať environmentálne faktory ovplyvňujúce kvalitatívne charakteristiky a bezpečnosť a zdravie zamestnancov.