Ελεγχος ποιότητας

Ελεγχος ποιότητας

Άνθρωποι, συλλογικά, διαγραφή

Ανθρωποι

Κάντε τα πράγματα σωστά με τους σωστούς ανθρώπους.

μηχανή

Μηχανή

Εξασφαλίστε τη δυνατότητα διεργασίας του εξοπλισμού.

υλικό

Υλικό

Αυστηρός έλεγχος των πρώτων υλών

μέθοδος-δημόσιο1

Μέθοδος

Κάντε τα πράγματα σωστά με τη σωστή μέθοδο λειτουργίας.

δοκιμή

Δοκιμή

Κάθε προϊόν ελέγχεται με υψηλά πρότυπα ποιότητας για να διασφαλιστεί η απόδοση

Περιβαλλοντική διαχείρηση

περιβάλλον

Έλεγχος των περιβαλλοντικών παραγόντων που επηρεάζουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων.